Науково-педагогічна спільнота України активно обговорює втілення освітніх реформ
Дизайн кандидатки мистецтвознавства Лесі Гичко

24–25 листопада відбулися відразу дві наукові конференції, зорганізовані Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (Чернівецька філія) та Інститутом педагогіки НАПН України (відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури).

Галина Шумицька

Тема першого форуму – «Нова українська школа: практичний інтенсив формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу», другого – «Мовно-літературна освіта корінних народів і національних меншин України: стан і перспективи».

Участь у поважних наукових зібраннях взяла професорка кафедри журналістики Галина Шумицька. Вона, зокрема, наголосила, що нещодавній вебсемінар на EDtalkUA у форматі живої розмови з Романом Шияном – керівником реформи змісту освіти НУШ в Команді підтримки реформ при МОН України – засвідчив інтерес суспільства до теми реформування українського шкільництва й цілу низку назрілих актуальних питань, які потребують зваженого підходу й конструктивного вирішення, а також представила напрацювання закарпатських освітян: розроблені й видані за останні 5 років підручники  для шкіл з угорською мовою навчання (5-9 класи), а також розроблену з урахуванням вимог НУШ Модельну навчальну програму «Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти, якій надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», та Програму для вчителів, які викладають загальноосвітні дисципліни у закладах освіти з мовами національних меншин.

Конференцію в Інституті педагогіки НАПН України присвятили пам’яті відомої вченої Ірини Пилипівни Ґудзик, яка ще в 90-их досліджувала питання багатомовної освіти й має чимало змістовних наукових розвідок, які узагальнено представила її учениця – Наталія Бакуліна, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури.

Галина Шумицька висловила сподівання, що «Концепція реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти України з навчанням мов корінних народів і національних меншин» (автори: О.Л. Фідкевич, В.В. Снєгірьова, Н.В. Бакуліна, наукові співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України) та її втілення сприятиме ширшій обізнаності учасників освітнього процесу в Україні з перевагами багатомовної освіти. Як одна з рецензенток Концепції, вона вважає, що багатомовна освіта, зокрема в закладах національних меншин, може стати одним із шляхів до врегулювання мовного питання, якщо вникнути в її суть предметно й професійно.

… з нашого погляду, важливою є налагоджена взаємодія між інституціями, причетними до формування фахівця освітньої галузі, адже випускник/випускниця закладу загальної середньої освіти вступає у ЗВО, до прикладу, на спеціальність «Середня освіта», і після закінчення навчання йде працювати за фахом в освітній заклад, а підвищує кваліфікацію у закладах післядипломної освіти. Тож лише за умови наскрізного зв’язку між навчальними програмами, за якими готують учня – студента – педагога, загальний результат його підготовки може бути високий. Мова йде не про формальні рамкові угоди, а про реальну співпрацю фахівців задля спільної мети.

Галина Шумицька
З доповіді «Середня – вища – післядипломна освіта: точки взаємодії для успішної реалізації НУШ»

Позитивний досвід упровадження елементів багатомовної освіти у шкільний освітній процес засвідчують результати Всеукраїнського експерименту «Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті», співорганізованого МОН України та Офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин: це дає змогу поліпшити рівень викладання української мови як державної, зберігаючи при цьому вивчення предметів рідною, що засвідчує конкретний поступ в оптимізації мовної ситуації в освітній галузі України. Проте аналіз поточної ситуації засвідчує потребу в активному поширенні інформації про результати експерименту та його масштабуванні, можливо, через порівняно невелику кількість освітніх закладів, які взяли у ньому участь.

Галина Шумицька
З доповіді «Багатомовна освіта в закладах національних меншин як шлях до врегулювання мовного питання».

Закрити меню