Основні публікації Галини Шумицької

1. Шумицька Г. Іван Франко про Лемківщину // Син народу, що вгору йде… Науковий збірник праць викладачів, аспірантів, студентів УжДУ, присвячений 140-річчю від дня народження І.Франка. – Ужгород: ВАТ «Патент», 1997. – С.84-87.
2. Шумицька Г. Словотвір складних іменників у лемківських говірках // Питання мовознавства: Збірник наукових праць на честь 70-річчя Володимира Олександровича Горпинича. – Кіровоград, 1997. – С. 224-230.
3. Шумицька Г. Творення абстрактних назв у північнолемківських говірках // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології): Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Випуск 7. – С. 231-236.
4. Шумицька Г. Відономатопоетичні іменникові утворення другого ступеня деривації (на матеріалі північнолемківських говірках) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. – Ужгород, 2000. – Випуск 2. – С. 240-244.
5. Шумицька Г. Словотвір аґентивних назв у північнолемківських говірках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. – Ужгород, 2001. – Випуск 3. – С. 245-252.
6. Шумицька Г. Проблематика лемківських говорів у працях Й.О.Дзендзелівського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. – Ужгород, 2001. – Випуск 4. Українське і слов’янське мовознавство. – С. 548-554.
7. Шумицька Г. Іменниковий словотвір як засіб художньої виразності у поезії Василя Пачовського // Василь Пачовський у контексті історії та культури України: Науковий збірник. – Ужгород, 2001. – С. 257-264.
8. Шумицька Г.В. Мовна політика держави та роль сучасних ЗМІ у її провадженні // Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2005. – Вип.8. – Т. II. Психологія мови i культури. Мова i засоби масової комунікації. – С.110-115.
9. Шумицька Г.В. Рефлексія над мовним портретом сучасної доби у романі Світлани Пиркало «Зелена Маргарита» // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 9: Українська література в загальноєвропейському контексті. – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2005. – С. 368-372.
10. Шумицька Г.В., Найчук О.І. Вербальні символи в структурі елементів оформлення українських FM – станцій // Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. – Випуск 14. – Ужгород, 2006. – С. 181-184.
11. Шумицька Г., Довганинець Т. Мова «падонків» у сучасному інтернет-просторі – гра слів чи виклик суспільству? // Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. – Випуск 17. – Ужгород, 2007. – С. 134-139.
12. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / За заг. ред. Ю.М.Бідзілі (Автори-укладачі: Ю.М.Бідзіля (відповідальний редактор), І.І.Бабущак, В.Й.Жугай, І.М.Сенько, В.Ю.Тарасюк, Г.В.Шаповалова, Г.В.Шумицька). – Ужгород: ВАТ „Видавництво „Закарпаття”, 2007. – 224 с.
13. Шумицька Г., Тернавська Н. Особливості української телевізійної політичної реклами: основні прийоми впливу на цільову аудиторію (на прикладі рекламних сюжетів 2006-2007 років) // Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. – Випуск 19. – Ужгород, 2008. – С. 111-120.
14. Шумицька Г. Сучасне інформаційне мовлення у контексті етичних проблем журналістики // Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. – Випуск 20. – Ужгород, 2009. – С. 102-106.
15. Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30-их роках ХХ століття: журналістський аспект діяльності учасників Харківської правописної конференції // Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Випуск 23. – Ужгород, 2010. – С. 130-135.
16. Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30-их роках ХХ століття: журналістський аспект діяльності учасників Харківської правописної конференції (продовження статті, опублікованої у випуску 23) // Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Випуск 24. – Ужгород, 2011. – С. 228-234.
17. Відгуки офіційних опонентів докторської дисертації Йосипа Олексійовича Дзендзелівського / архівні матеріали підготували до друку В.І.Путрашик, Г.В.Шумицька // Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Випуск 24. – Ужгород, 2011. – С. 235 – 243.
18. Шумицька Г.В., Вишневська Н.І. Вітчизняна «онлайн-джинса» як нелегітимний засіб взаємодії PR-структури та мас-медіа // Ученые записки Таврического національного университета им. В.И.Вернадского. – Серия «Филология. Сициальные коммуникации». – Том 24 (63) № 4. Часть 1. – 2011.
19. Шумицька Г.В., Путрашик В.І. Науково-популярний кінотекст: етапи й логіка творення (на матеріалі документального фільму про професора Йосипа Дзендзелівського) // Науковий вісник УжНУ. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Випуск 27. – Ужгород, 2012. – С. 185 – 189.
20. Шумицька Г.В., Путрашик В.І. Медіацентр вищого навчального закладу як інструмент реалізації інформаційного потенціалу вишу / Г. В. Шумицька, В. І. Путрашик // Наукові записки Інституту журналістики . – 2013. – Т. 52. – С. 235-238. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizh_2013_52_46.pdf
21. Cogito, ergo sum (Я мислю, отже, існую): рецензія на навчально-методичний посібник Г.Шаповалової та Я.Шебештян «Гостримо пера. Основи журналістикознавчих розвідок» (Ужгород, 2012) // Науковий вісник Ужгородського університету [збірник наукових праць]. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород: видавництво «Говерла», 2013 – № 2 (30) – C. 202 – 203.
22. Шумицька Г.В. Віддзеркалення Шевченкових філософських ідей у публікаціях часопису «Слово жінки» // Науковий вісник Ужгородського університету [збірник наукових праць]. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород: видавництво «Говерла», 2014. – № 1 (31). – С. 393-399.
23. Шумицька Г.В., Путрашик В.І. Сайт Медіацентру УжНУ як засіб інтеграції університетського інформаційно-комунікаційного простору в загальнодержавний та європейський науково-освітній континуум // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць / ред. кол. І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. – Вип. 2 (9). – С. 315-323.
24. Шумицька Г.В., Путрашик В.І. Університетський мультимедійний веб-портал як засіб формування інноваційної культури вишу / Г. В. Шумицька, В. І. Путрашик // Наукові записки Інституту журналістики. – 2015. – Т. 61. – С. 72-76.
25. Шумицька Г. Німчукові майдани / Галина Шумицька // Екзиль. Науково-мистецький часопис. – 2015. – № 4 (19). – С. 38-40.
26. Шумицька Г. Микола Ясько: «Прошу пробачення за довгу мовчанку» / Галина Шумицька // Екзиль. Науково-мистецький часопис. – 2015. – № 5 (20). – С. 42-47.
27. Шумицька Г. Микола Григорович Ясько – перший декан філологічного факультету / Галина Шумицька // Студії з філології та журналістики: зб. наук. праць / Редкол.: В. В. Барчан, Л. О. Белей, Н. Ф. Венжинович (відп. ред.) та ін. – Вип. 4. – Ужгород: Ґражда, 2016. – С. 27-32.
28. Шумицька Г. Ще одна добра справа на конто академіка Мушинки. Листи Миколи Яська до Івана Панькевича / Галина Шумицька // Дукля. Літературно-мистецький та публіцистичний журнал. Видає Спілка українських письменників Словаччини, Пряшів. – 2016. – № 3 (64). – С. 47-55.
29. Шумицька Г. Філологічному факультету Ужгородського університету – 70 років! / Галина Шумицька // Студії з філології та журналістики: зб. наук. праць / Редкол.: В. В. Барчан, Л. О. Белей, Н. Ф. Венжинович (відп. ред.) та ін. – Вип. 4. – Ужгород: Ґражда, 2016. – С. 15-16.
30. Шумицька Г. В., Путрашик В. І. Новинні сайти як індикатор мовної ситуації в Україні (на прикладі веб-ресурсів Закарпаття) / Г. В. Шумицька, В. І. Путрашик // Стиль і текст. Науковий збірник. – 2017. – Випуск 1 (17). – С. 163-180. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua (Наукова періодика України) – НБУ ім. В. І. Вернадського;
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3 –
НБУ ім. М. Максимовича;
http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/ – наукова періодика Інституту журналістики
31. Шумицька Г., Путрашик В. Реакція медіа на статтю 7 Закону «Про освіту» як віддзеркалення сучасної мовної ситуації в Україні (на матеріалах новинних веб-ресурсів Закарпаття) / Галина Шумицька, Василь Путрашик // Науковий потенціал та перспективи розвитку філологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 грудня 2017 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 174-178.
32. Шумицька Г., Путрашик В. Мовне питання в Україні після висновків Венеційської комісії: закарпатський онлайновий медіаракурс / Галина Шумицька, Василь Путрашик // Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26-27 січня 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. – С. 188-193.
33. Шумицька Г. Чи можна дати раду політиці з()мови в Україні?/ Галина Шумицька // Екзиль. Науково-мистецький часопис. – 2018. – № 2 (лютий). – С. 14-16.
34. Шумицька Г. «Говоріть так, любі друзі, як ми колись каліграфії вчилися – і все зміниться…». Михайлові Сюську, восьмому деканові філологічного факультету Ужгородського університету, присвячується (1937-2018) / Галина Шумицька // Студії з філології та журналістики: зб. наук. праць / Міжнар. редкол.: М.Вашичек, Н. Венжинович (відп. ред.), М. Горди та ін. – Вип. 5. – Ужгород: Говерла, 2018. – С. 24-28.
35. Шумицька Г. Філфак класичний і модерний. DOCENDO DISCIMUS/ Галина Шумицька // Екзиль. Науково-мистецький часопис. – 2018. – № 6 (26). Спецвипуск – С. 2-7.
36. Шумицька Г. Олена Рудловчак. Повернення додому / Галина Шумицька // Екзиль. Науково-мистецький часопис. – 2019. – № 1 (січень). – С. 17-20.
37. Шумицька Г.В. Сучасний мовнополітичний курс України в європейській рецепції // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Papers of the 4th International Scientific Conference. – Stuttgart, Germany, 2018: Hosted be the ORT Publishing (Germany) and The Center for Scientific Research «Solution» (Ukraine). – С.212-226.
38. Шумицька Г.В. Через діалог до взаєморозуміння в мультилінгвальному просторі: регіональна рецепція мовних новацій в освітній сфері. Монографія. – Ужгород: Ґражда, 2019. – 104 с.
39. Шумицька Г.В. Особливості підготовки філолога-полілінгва в Ужгородському національному університеті // Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – № 2 (34) – 2019. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip34.html, https://drive.google.com/file/d/1ixyyZBKqsnrJvmrVqYbsWRVErzEfqMqw/view
40. Шумицька Г. Державницький підхід науковців Ужгородського національного університету до вирішення мовної ситуації на Закарпатті впродовж 2017-2019 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – 2019. – Випуск 1 (41). – С. 112-118.
41. Шумицька Г. В., Путрашик В. І. Мовне законодавство України в проєкціях онлайнового медіапростору Закарпаття // Збірник матеріалів ХХV (ювілейної) міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 5 листопада 2019 року). – Київ: 2019. – С.187–194.
42. Шумицька Г., Міца О., Шаркань В. Інтерактивна мапа говорів як спосіб фіксації й збереження діалектного мовлення в Україні та Румунії // Зошити Міжнародної конференції «Українці Румунії – історія, сучасність і перспективи». – Том ІІ. Бухарест, 2018. – С.193-197.
43. Шумицька Г. В., Путрашик В. І. Мовне законодавство України в проєкціях онлайнового медіапростору Закарпаття / Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія: Філологія. – 2019. – Випуск 2 (42). – С. 118-129.
44. Шаркань В., Шумицька Г. Звукове значення букви «ять» у закарпатській церковній традиції // Наукові записки богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна) – Вип. 6. – 2019. – С. 646-657.
45. Шумицька Г. Про участь науковців Ужгородського університету у врегулюванні мовної ситуації на Закарпатті впродовж 2017-2018 рр. // Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність. Матеріали ІХ Міжнародного симпозіуму румунських і українських науковців. – Сату Маре, 8-9 березня 2019. – С. 379-387.
46. Шумицька Г. Формування багатомовної освіти в Україні: проміжкові результати всеукраїнського експерименту на Закарпатті // Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. до 125-річчя від дня народження М.Т. Рильського. Київ, 20-21 лютого, 2020р. – Київ: Міленіум, 2020. – С. 94-96.
47. Шумицька Г. Вагомі наукові здобутки починаються з малого. До 75-річчя філологічного факультету Ужгородського університету // Студії з філології та журналістики: зб. наук. праць / Міжнар. редкол.: Н.Венжинович (голов. ред.), Г.Шумицька (заст. голов. ред.), М.Вашичек та ін. Ужгород: Говерла, 2020. – Вип. 6. – С. 7-10.
48. Шумицька Г. Мова освіти на Закарпатті крізь призму закону «Про освіту»: суперечності, настрої, тенденції // Освіта національних меншин в Україні: історичні традиції, правові засади, сучасні виклики (ХХ – початок ХХІ століть): монографія / [відп. ред. Ігор Соляр; упоряд. Наталія Колб]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. Кн. 2. С. 329-366.
49. Шумицька Г.В., Путрашик В.І. Тенденції мовної політики України в реаліях влади президента Володимира Зеленського та парламентської монобільшості “Слуги народу” // Scientific developments of European countries in the area of philological researches: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 2. С. 640-666.
50. Шумицька Г. Державна мова як фактор єднання в умовах збереження мільтилінгвального розмаїття сучасної України // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. Zeszyt VIII / 1. Poznaǹ: Wydawnictwo Naukove UAM, 2020. С. 189-199.
51. Шумицька Г.В.Експериментальний досвід упровадження багатомовної освіти в Україні (на прикладі Закарпатської області)// Науковий журнал “Міжнародний філологічний часопис”. 2020. № 11 (1). С.15-22. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/issue/view/574
52. Шумицька Г., Шаркань В. Статус і стан мов національних меншин в освітній сфері на Закарпатті впродовж ХХ – поч. ХХІ ст. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М.Номачі (голов. ред.), Н.Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 1 (43). С. 299–308.
53. Шумицька Г. Функціонування державної мови та мов національних меншин на Закарпатті після прийняття закону про державну мову. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українські студії в європейському вимірі (присвячена Року Європи в Україні). Київ, 2020. С. 125-126.
54. Шумицька Г.В. Упровадження багатомовної освіти в навчальних закладах Закарпатської області: особливості планування процесу навчання і виховання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М.Номачі (голов. ред.), Н.Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 2 (44). С.397-402.
55. Шумицька Г.В. Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття // Українська мова. 2021. №1 (77). С.3–19. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://iul-nasu.org.ua/pdf/ukrmova/1_21/2.pdf
56. Шумицька Г.В. Становлення і розвиток ономастичної наукової школи на філологічному факультеті Ужгородського університету. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород: ПП Данило С.І., 2021. Вип. 1 (45). С. 25-31.
57. Шумицька Г., Шаркань В. Методи та інструменти популяризації Королівського Євангелія. Наукові записки Інституту журналістики. Т. 2 (79). С. 74-84.
58. Шумицька Г.В. Середня – вища – післядипломна освіта: точки взаємодії для успішної реалізації НУШ. Нова українська школа: практичний інтенсив формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу. Збірник статей. Чернівці, 2021. С. 308-313. URL: https://onedrive.live.com/?authkey=%21APBoloTotDErvJA&cid=4F521571FA64E419&id=4F521571FA64E419%21228862&parId=4F521571FA64E419%21225569&o=OneUp
59. Шумицька Г. Багатомовна освіта в закладах національних меншин як шлях до врегулювання мовного питання // Мовнолітературна освіта корінних народів і національних меншин України: стан і перспективи [Електронний ресурс] : збірник тез Всеукраїнської науковопрактичної конференції, присвяченої пам’яті відомої вченої Ґудзик Ірини Пилипівни (1940–2009) та з нагоди 95річчя Інституту педагогіки НАПН України 25 листопада 2021 року / за наук. ред. Н. І. БогданецьБілоскаленко ; НАПН, Інт педагогіки НАПН України, Відділ навчання мов нац. меншин та зарубіж. літератури.  Київ : Педагогічна думка, 2021. – С. 69-72. URL: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/ZBIRNYK_KONF_25_11_2021_NEW.pdf
60. Шумицька Г.В., Путрашик В.І. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ МОВНОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ: ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНТЕРНЕТМЕДІЙНИЙ ДИСКУРС // Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття. Монографія. Ужгород, 2021: ТОВ «РІК-У». С. 559- 610. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/38777/1/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.pdf
61. Шумицька Г., Біган О. Мовна поведінка представників національних меншин Закарпаття в мережі «Instagram» // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіапростору». 14 квітня 2022 р. URL: http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/archives/3073
62. Міца, О. В., Шумицька, Г. В., Шаркань, В. В., Венжинович, Н. Ф., & Дулішкович, Г. І. (2022). Інтерактивна карта діалектів як інструмент фахової підготовки студентів філологічних спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання88(2), 126–138. https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4787
63. Шумицька Г.В. Школа гарту й високих стандартів професора Й.О. Дзенделівського. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На пошану Йосипа Олексійовича Дзендзелівського. (До 100-річчя з дня народження). Ужгород: ПП Данило С.І., 2021. Вип. 2 (46). С. 335-337.
64. Шумицька Г. «РІДНА + ДЕРЖАВНА + ІНОЗЕМНІ» — ОПТИМАЛЬНА МОВНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ЗАКАРПАТТІ. Полігранна філологія без кордонів: колективна монографія / відп. ред.: докт. філол. наук Т. Ф. Осіпова, докт. філол. наук Н. В. Піддубна, докт. філол. наук О. В. Халіман. Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2022. С. 141-150.
65. Шумицька Г.В. Зміни в мовній ідентичності українців під час російсько-української війни: 2022 рік // Українська мова, 2022, 4 (84):3–10.
66. Шумицька Г. (2022). Феномен мовної політики в українській соціолінгвістичній традиції: Підходи до його аналізу в регіональному вимірі. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 57, Article 2679.  https://doi.org/10.11649/sfps.2679
67. Palagusyntes R., Shumytska H., Novosad K., Katsora O., Dzhuhan O., Danko D. Encouraging Labor Intellectualization as a Tool for Intellectual Capital Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.11, November 2022. P. 101-108.
68. Bartosh, O., Katsora, O., Novosad, K., Palagusyntes, R., & Shumytska, H. (2023). Training of child welfare social workers: American, British, and Ukrainian approaches. Amazonia Investiga, 12(62), 273-281. https://doi.org/10.34069/AI/2023.62.02.27
69. Шумицька Г. Соціокомунікативний дискурс Лариси Масенко на захисті інтересів Української держави. Соціальне у мові та мова в соціумі : монографія на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Масенко / О. Доценко, М. Жуйкова, Н. Кісс [та ін.] ; наук. ред. та упоряд. Н. Ясакова; Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Київ : НаУКМА, 2023. – С. 9-47. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/items/9ba206fa-02cb-43e5-a3eb-2b27e94c7fd1
70. Кісс Н., Шумицька Г. Соціолінгвістичний метод мовної біографії та практика його застосування на Закарпатті. Соціальне у мові та мова в соціумі : монографія на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Масенко / О. Доценко, М. Жуйкова, Н. Кісс [та ін.] ; наук. ред. та упоряд. Н. Ясакова; Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Київ : НаУКМА, 2023. – С. 83-133. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/items/9ba206fa-02cb-43e5-a3eb-2b27e94c7fd1
71. Шумицька Г.В., Кісс Н.С., Гечко Р.М. Угорці та кримські татари в Україні: мовна поведінка та міграційні процеси за умов війни // Мовно-літературна освітня галузь: розроблення, впровадження нових методик та практик навчання: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 року в змішаному режимі) / упорядн.: Завалевський Ю.І., Коломоєць Г.А., Дутчак І.Г., Боднарюк С.М. Чернівці. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2023. С. 163-171.

 1. Шумицька Г. Вивчення літературної спадщини О.В.Духновича в сучасній школі // Олександр Духнович – визначний педагог, мислитель і громадсько-політичний діяч Закарпаття: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Олександра Духновича. 24-26 квітня 2003 року. Ужгород, Україна. – Ужгород: Видавництво УжНУ, 2003. – С. 289-294.
 2. Шумицька Г. Філософське осмислення буття людини у чотиривіршах Омара Хайяма й Дмитра Павличка // Літературний дискурс: генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, культурологічний і методичний аспекти): Зб. мат-лів міжнар. конф. / За ред. Ю.І.Ковбасенка. – К.: УАВЗЛ, 2003. – С. 166-171.
 3. Шумицька Г. Омар Хайям і Дмитро Павличко: філософія у віршах // Вивчаємо українську мову та літературу. – Харків: ТОВ „Видавнича група «Основа». – 2004.- № 11 (15). – С. 6-9.
 4. Шумицька Г.В., Альбрехт А.Ю. Методологічні аспекти науково-дослідницьких робіт учнів у школах нового типу // Освіта Закарпаття: науково-методичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 69-72.
 5. Морфологія сучасної української літературної мови. Навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів, старшокласників, абітурієнтів: У 2 ч. (частина І: іменні частини мови) / Укл.: В.І.Путрашик, Г.В.Шумицька. – Ужгород, 2005. – 43 с.
 6. Морфологія сучасної української літературної мови. Навчально-методичний посібник для слухачів підготовчих курсів, старшокласників, абітурієнтів: У 2 ч. (частина ІІ: дієслово, прислівник, службові частини мови та вигук) / Укл.: В.І.Путрашик, Г.В.Шумицька. – Ужгород, 2006. – 48 с.
 7. Шумицька Г.В., Альбрехт А.Ю., Кіндюх Т.С. Основи наукових досліджень у школі нового типу: Навчально-методичний посібник. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2005. – 118 с.
 8. Баяновська М.Р., Децик Г.Д., Шумицька Г.В. Дидактичні аспекти аналізу літературного твору в загальноосвітній школі. – Ужгород: Ґражда, 2005. – 116 с.
 9. Галина Шаповалова (Грицько), Галина Шумицька. Синиція в руках, або студентський медіа продукт // Книга ідей для викладачів журналістики / Клас Тур; [пер. з російської Я. Прихода, О.Сухомлин]. – К.: Самміт-Книга, 2012. – С. 179-181.
 10. Магістратура з журналістики: навчально-методичний посібник для вступних випробувань / Авт. кол.: В.І.Путрашик, Г.В.Шаповалова, В.В.Шаркань, Я.М.Шебештян, Г.В.Шумицька. – Ужгород: Бреза, 2014. – 256 с.
 11. Гнаткович Т.Д., Шумицька Г.В. Українська мова. Програма для вчителів, які викладають загальноосвітні дисципліни у закладах освіти з мовами національних меншин (очна форма навчання) – Ужгород: Ґражда, 2018. – 9 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України: лист МОН України від 04. 07.2018 № 1/11- 6846)
 12. Г.В. Шумицька, Т.Д. Гнаткович, О.В. Ківеждій, А.Ю. Лукач, Є.Е. Борисова. Українська мова» для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчання угорською мовою. Ужгород: Карпати, 2018. – 272 с.
 13. Г.В. Шумицька, Т.Д. Гнаткович, О.В. Ківеждій, А.Ю. Лукач, Є.Е. Борисова. Українська мова: підручник для 6 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти. Львів: Світ, 2019. – 264 с.
 14. Г.В. Шумицька, Т.Д. Гнаткович, О.В. Ківеждій, А.Ю. Лукач, Є.Е. Борисова. Українська мова: підручник для 7 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти. Львів: Світ, 2020.
 15. Успішні практики багатомовної освіти в Україні/ кол. авт., за ред. А.О.Панченкова. – К.:Ваіте, 2020. 136 с.
 16. Модельна навчальна програма «Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Гнаткович Т.Д., Шумицька Г.В., Борисова Є.Е., Лукач А.Ю.), якій надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Наказ МОНУ від 12.07.2021 № 795).
 17. Українська мова : підруч. Для 8 кл. з навч. угор. мов. закл. заг. серед. осв. (з аудіосупроводом) / Г. Шумицька, Т. Гнаткович, О. Ківеждій, А. Лукач, Є. Борисова. Львів: Світ, 2021. 232 с.
 18. Українська мова : підруч. для 9 кл. з навч. угор. мов. закл. заг. серед. осв. (з аудіосупроводом) / Г. Шумицька, Т. Гнаткович, О. Калинич, А. Лукач, Є. Борисова. Львів: Світ, 2022. 210 с.
 19. Українська мова : підруч. для 5 кл. з навч. угор. мов. закл. заг. серед. осв. (з аудіосупроводом) / Г. Шумицька, Т. Гнаткович, О. Калинич, А. Лукач, Є. Борисова (2022, 296 с.): https://pidruchnyk.com.ua/1729-ukrainska-mova-shumycka-5-klas.html
 20. Українська мова: підруч. для 6 кл. з навч. угор. мов. закл. заг. серед. осв. (з аудіосупроводом) / Г.В. Шумицька, Т.Д. Гнаткович, О.В. Калинич, А.Ю. Лукач, Є.Е. Борисова. Львів: Світ, 2023, 287 с.
 1. Після «чорної» п’ятниці настає світла неділя. 30.11.2013 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/pislia-chornoi-p-iatnytsi-nastaie-svitla-nedilia/2013-11-30-42400
 2. Ужгородські студенти й викладачі вчаться демократії. 03.12.2013 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/uzhhorodski-studenty-j-vykladachi-vchatsia-demokratii/2013-12-03-42398
 3. Маю право на свою думку! Як і кожен із нас. 25.02.2014 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/maiu-pravo-na-svoiu-dumku/2014-02-25-42392
 4. До революціонерів, і нереволюціонерів, і всіх жителів країни університетської. Вітаю всіх з Весною! Треба потроху прокидатися… 01.03.2014 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/ekzot-sohochassia/2014-08-24-42384
 5. Екзот сьогочасся. З відчувань «наївної»дивачки. 08.2014 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/ekzot-sohochassia/2014-08-24-42384
 6. «Органічний згусток нашої нації» // «Слово жінки», 2014. – № 3-4. – С. 12-16.
 7. Галина Шумицька. Про журналістику і Слово крізь віки. «Никто да не волен продати…». 06.06.2016 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/pro_zhurnalistiku_i_slovo_kriz_viki/2016-06-06-7247
 8. Шумицька Г. Аби рухатися далі, спершу варто побачити шлях. Про мовну статтю нового освітнього закону дискутували в Чернівцях під час круглого столу «Можливості багатомовної освіти. Діалог: учні, школа, громада». 15.11.2017 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mediacenter.uzhnu.edu.ua/ news/aby-vyjty-z-gluhogo-kuta-spershu-varto-pidnyaty-golovu/2017-11-15-14103.
 9. Галина Шумицька. Я з роду русинів. 12.12.2017 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/ya-z-rodu-rusyniv/2017-12-12-15815
 10. Шумицька Г. Про Німчука з любов’ю // Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. – Ужгород: Карпати, 2018. – С. 159-161.
 11. Шумицька Г. Ужгород – Чернівці – Одеса: мова освіти як інструмент інтеграції суспільства. 21.10.2018 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/uzhgorod-chernivtsi-odesa-mova-osvity-yak-instrument-integratsiyi-v-suspilstvo/2018-10-21-26511
 12. Шумицька Г. «Українська мова має сильну нервову систему і добре вироблений імунітет…». 28.10.2018 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/ukrayinska-mova-maye-sylnu-nervovu-systemu-i-dobre-vyroblenyj-imunitet/2018-10-28-26884
 13. Шумицька Г. «Один учитель – одна мова, або Помилки виправляємо власним прикладом». 17.12.2018 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/odyn-uchytel-odna-mova-abo-pomylky-vypravlyayemo-vlasnym-prykladom/2018-12-17-28893
 14. Шумицька Г. «Де говорить лінгвістика, політики мають замовкнути…» – Павло Гриценко. 26.05.2019 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/de-govoryt-lingvistyka-polityky-mayut-zamovknuty-pavlo-grytsenko/2019-05-26-33489
 15. Шумицька Г. Грамотна мовна політика = добробут і порозуміння в поліетнічному краї. 02.11.2019 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/zavdyaky-hramotnij-movnij-politytsi-dobrobut-j-porozuminnya-v-avtonomnomu-krayi/2019-11-02-37253
 16. Шумицька Г. Китайські ієрогліфи: конфлікт = можливості. 06.11.2019 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/kytajski-iyeroglify-konflikt-mozhlyvosti/2019-11-06-37452
 17. Шумицька Г. На Закарпатті підбивали підсумки всеукраїнського експерименту з упровадження багатомовної освіти. Медіацентр УжНУ. 09.10.2020. URL: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/na-zakarpatti-pidbyvaly-pidsumky-vseukrainskoho-eksperymentu-z-uprovadzhennia-bahatomovnoi-osvity/2020-10-09-43492 
 18.  Шумицька Г.В. Офіс ВКНМ ОБСЄ підтримує українські ініціативи в галузі мовної освіти. 11.12.2020 // Медіацентр УжНУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/ofis-vknm-obsie-pidtrymuie-ukrainski-initsiatyvy-v-haluzi-movnoi-osvity/2020-12-11-44412
 19. Шумицька Г. Від збалансованої освітньої політики – до стабільності й процвітання суспільства. Медіацентр УжНУ. 29.07.2021. URL: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/a-kiegyensulyozott-oktataspolitikatol-kezdve-a-tarsadalmi-stabilitasig-es-felviragosodasig/2021-07-29-47898.
 20. Halina Sumicka. A kiegyensúlyozott oktatáspolitikától kezdve – a társadalmi stabilitásig és felvirágosodásig. Вісті Ужгородщини. 29 липня 2021 року. № 84-54. С. 3.

 1. РЕЦЕНЗІЯ на Концепцію реалізації моделі багатомовної освіти в закладах загальної середньої освіти України з навчанням мов корінних народів і національних меншин (автори: О.Л. Фідкевич, В.В. Снєгірьова, Н.В. Бакуліна, наукові співробітники відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України).
 2. РЕЦЕНЗІЯ на навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання української мови у 5-6 класах з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» (автори: Т. Д. Гнаткович, Н. А. Михайловська, Н. Й. Ребрик, Є. Е. Борисова).
 3. РЕЦЕНЗІЯ на наукове видання Наталії Ребрик «Невичерпальність Духу. Літературознавчі портрети, статті, рецензії» (Ужгород, видавництво «Ґражда», 2021, 690 с.). URL: https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/u-sylovomu-poli-apolohii-chynu/2021-10-13-48938
 4. ВІДГУК на автореферат дисертації Єщенко Тетяни Анатоліївни “Категорії художнього тексту: комунікативність, семантика, прагматика ”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Київ, 2021. – 44 с.
 5. Шумицька Г. В. Про харківську «Полігранну філологію без кордонів» з Ужгорода: добре В’ЄДНО. Рец. на: Полігранна філологія без кордонів: кол. моногр. / відп. ред. докт. філол. наук Т. Ф. Осіпова, докт. філол. наук Н. В. Піддубна, докт. філол. наук О. В. Халіман. Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2022. 630 с. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Харків, 2022. Вип. 56. С. 405–409.
 6. Рецензія на колективну монографію «Територіальні та соціокультурні умови функціонування української мови в Україні» (відп. ред. проф. С.О. Соколова, Київ, 2023, 37,5 а.а.)
Закрити меню